API energie data

Alle energie data is per verblijfsobject op te vragen via de volgende API :

https://ds.vboenergie.commondatafactory.nl/list/?match-gemeentecode=GM1680

(GM1680 = Aa en Hunze)

Webinterface:

https://ds.vboenergie.commondatafactory.nl/

Deze API wordt gebruik in onze applicaties voor het optellen van de verblijfsobjecten, de aggregatie grafieken en de download functionaliteit. Direct de API bevragen kan natuurlijk ook.

Documentatie over filters en mogelijkheden kijk in de help:

https://ds.vboenergie.commondatafactory.nl/help/

Voorbeelden:

Alle gegevens over een pand

https://ds.vboenergie.commondatafactory.nl/list/?match-pid=1659100000000712

Zelfde als CSV

https://ds.vboenergie.commondatafactory.nl/list/?match-pid=1659100000000712&format=csv

Alle addressen in buurt BU05184003 met energie klasse G als csv

https://ds.vboenergie.commondatafactory.nl/list/?format=csv&match-buurtcode=BU05184003&match-energieklasse=G

Voorbeeld met python code en pandas.

import pandas as pd
data = pd.read_json('https://ds.vboenergie.commondatafactory.nl/list/?match-gemeentecode=GM0626')

De basis is

kleinverbruik is de verzameling open energie data gepubliceerd door alle Nederlandse netbeheerders.

Mocht je nog vragen hebben. Email naar Verbeteren Informatie Positie - VIP @ vng .nl.

Beschrijving attributen

attribuut beschrijving BRON
numid Nummer aanduiding ID BAG
pid Pand aanduiding ID BAG
vid Verblijfsobject aanduiding ID BAG
lid Ligplaats aanduiding ID BAG
sid Standplaats aanduiding ID BAG
postcode BAG
straat BAG
huisnummer BAG
huisletter BAG
huisnummertoevoeging BAG
oppervlakte BAG
woningequivalent Aantal Woning equivalenten per pand. 130 m² utiliteit staat gelijk aan 1 woningequivalent (weq). Een woning is ook gelijk aan 1 woningequivalent. Berekening CDF
gebruiksdoelen BAG
pand_bouwjaar BAG
gemiddelde_woz_waarde_woning Gemiddelde WOZ waarde in postcode gebied. 2022 CBS
gemiddelde_gemeente_woz Gemiddelde WOZ waarde in gemeente van pand. 2022 CBS
pc6_eigendomssituatie_perc_koop Percentage koop woningen in postcode gebied CBS
pc6_eigendomssituatie_perc_huur Percentage huur woningen in postcode gebied CBS
pc6_eigendomssituatie_aantal_woningen_corporaties Percentage woningen in bezig van corporaties CBS
energieklasse Energie label klasses A++++ tot G RVO
woning_type Woning type uit energie labels RVO
pand_gebruiksoppervlakte RVO
sbicode Afgeleid uit Energie label klasse RVO
eancount Aantal gas aansluitingen per pand volgens EAN code boek EAN Code boek
group_id_2022 Postcode 6 group ID over het jaar 2022. CDF
pc6_gasm3_2022 gemiddeld gas verbruik m3 in postcode 6 gebied over het jaar 2022 kleinverbruik
pc6_kwh_2022 Gemiddeld elektra verbruik kwh in postcode 6 gebied kleinverbruik
kwh_leveringsrichting_2022 Met zonnepanelen is je leveringsrichting niet 100 van het net maar lager. kleinverbruik
pc6_grondbeslag_m2 Totaal oppervlakete op de grond van panden in postcode6 gebied van energie aggregatie. BAG
pc6_gas_aansluitingen_2022 Aantal gas aansluitingen in het postcode 6 gebied volgens netbeheerder. kleinverbruik
point X Y coördinaten in WGS84 BAG
buurtcode buurt code volgens CBS CBS
buurtnaam buurt naam volgens CBS CBS
wijkcode wijk code volgens CBS CBS
wijknaam wijk code volgens CBS CBS
gemeentecode gemeente code volgens CBS CBS
gemeentenaam gemeente code volgens CBS CBS
provincienaam province code volgens CBS CBS
provinciecode provincie code volgens CBS CBS