API SBI codes

Alle Standaard Bedrijfs Indeling codes (SBIcodes) zijn op te vragen via de volgende API:

https://ds.sbicodes.commondatafactory.nl/list/?format=csv

Webinterface:

https://ds.sbicodes.commondatafactory.nl/

Vrijzoeken

https://ds.sbicodes.commondatafactory.nl/v0/search?search=koolzaad

Bron: sbi.cbs.nl.

Deze API wordt gebruik in onze applicaties voor het zoeken en fileren van sbicodes op categorien.

Documentatie over filters en mogelijkheden kijk in de help:

https://ds.sbicodes.commondatafactory.nl/help/

Voorbeelden:

Alle gegevens over een pand

https://ds.sbicodes.commondatafactory.nl/v0/list?match-code=01

Zelfde als CSV

https://ds.sbicodes.commondatafactory.nl/v0/list?match-code=01&format=csv

Or met startswith

https://ds.sbicodes.commondatafactory.nl/v0/list?startswith-code=01&format=csv

Voorbeeld met python code en pandas.

import pandas as pd
data = pd.read_json('https://ds.sbicodes.commondatafactory.nl/v0/list')

Mocht je nog vragen hebben. Email naar Verbeteren Informatie Positie - VIP @ vng .nl.

De sbicodes zijn ingedeel in 2 hierarchien. 1e is de hierarchie met codes die van 01 - 011 - 0113 - 01131 gaat als voorbeeld.

De andere hierarchie is gebaseerd op vraag antwoord systeem. Bouw - Vraag 2 - Vraag 3. Niet alle codes hebben een plek in het vraag systeem.

Gebruikt door dego.vng.nl en dook.vng.nl.

Beschrijving attributen

attribuut beschrijving BRON
code SBI Code. sbi.cbs.nl
omschrijving Omschijving SBI Code.
l1 Hooffcategorie, A, B C...
l1d Omschijving
l2 Niveau 2 in hierarchie
l2d Omschijving
l3 Niveau 3 in hierarchie
l3d Omschrijving
l4 Niveau 4 in hierarchie
l4d Omschijving
l5 Niveau 5 in hierarchie
l5d Omschrijving
q1 Vraag 1 van sbi.cbs.nl
q2 Vraag 2 in sbi.cbs.nl
q3 Vraag 3 in sbi.cbs.nl
description Vraag 3 in sbi.cbs.nl