Database dumps

Onze bronnen

Onze viewers gebruiken de onderstaande database bestanden. Deze zijn grotendeels van andere publieke bronnen gedownload, en zelf verwerkt en opgemaakt. Voor de publieke bronnen, zie Over onze data

Dit zijn dus onze eigen verwerkte eindresultaten van wat er in de verschillende viewers te zien is.

Meest actuele data staat altijd op:

Heel Nederland in 1 keer als database dump:

We werken met Postgres en dit zijn databasedumps die zijn te inteladen met een pg_restore commando.

Voorbeeld:

pg_restore -h DB_IP --no-owner --no-privileges -U DB_USER -p DD_PORT -d DB_NAME -c DOWNLOADFILE

pg_restore -h 127.0.0.1 --no-owner --no-privileges -p 5432 -c -U cdf -d test cdf-export-energie_202209_nl-20230602.gz

LET OP Postgres 14 database om deze dumps te gebruiken. LET OP POSTGIS extensie installeren voor geo grafische functies.

create schema 'EXPORT' first.

Speciaal data verzoek?

maatwerk dataverzoeken: stephan @ preeker dot net.