Energietransitie

Energietransitie is de grootste verbouwing voor Nederland.

De energietransitie is een project dat alle Nederlandse gemeenten betreft: volgens het klimaatakkoord moet elke gemeente in 2021 een plan hebben opgesteld welke buurt wanneer van het aardgas zal worden gehaald.

En gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van hun plannen.

Betaalbaar een transitie naar duurzame warmte bronnen

Om de gemeenten hierin te ondersteunen heeft VNG Realisatie de opdracht op zich genomen om te helpen bij het verkijgen van informatie, bouwen van APIs en maken van kaarten. Hiermee kunnen alle gemeenten ondersteund worden bij het opzetten van een energietransitie-plan.

Voor een plan dient een uitgebreide datagedreven afweging gemaakt te worden tussen veel belangen en factoren, die bovendien uitlegbaar moeten zijn voor de gewone burger.

We verzamelen en toetsen data en zorgen dat gemeenten een start kunnen maken in de uitvoering van hun plannen en zelf een goede afweging kunnen maken

We zijn actief aan het datajagen:

Datasets

Help mee

We zijn actief op zoek naar gemeenten die deel willen nemen, de producten gebruiken en feedback geven over de ontwikkeling van deze hulpmiddelen.

Er zijn nu meerdere meetups, waaronder elke twee weken een review, en we helpen graag verder met vragen en suggesties. Neem contact op met Paul Suijkerbuijk / Maaike Liem contact gegevens

Samen met gemeenten, software engineers, experts, cartografen en andere energietransitie-initiatieven werken we aan deze voorziening.

Door middel van data-beschikbaarheid, vragen, gemeentelijke taken, en engineering capaciteit proberen we zo effectief mogelijk het datagedreven werken te bevorderen.

Kaarten

Transitie visie warmteviewer

Energie data viewer

QGIS

DEGO data gelijk in Qgis.

kant-en-klaar qgis project

energie data per gebouw WFS

acc.maps.commondatafactory.nl/maps/energy

Wat voor plannen zijn er al?

Bestaande plannen komen ook beschikbaar om te kijken naar de aanpak van andere gemeenten.

Contact gegevens Paul Suijkerbuijk / Maaike Liem

Koppelkansen en afwegingen

Een greep uit factoren die meewegen en die potentieel een plek krijgen in de viewer(s) / database / api zijn:

 • Wijkvernieuwingsplannen
 • Voorspellingen uit modellen (Vesta Mais)
 • Rioolplanning
 • Afschrijving bestaande gasleidingen
 • Aanpassingen om tegen klimaat verandering te kunnen
 • Aanpassingen tegen wateroverlast
 • Aanpassingen tegen warmte
 • Mogelijkheid tot collectieve verwarming
 • Bestaande buurtinitatieven
 • Ruimte in de omgeveving
 • WOZ-waarde in buurten
 • Beschikbaarheid van rest-energie
 • Leeftijd van bebouwing
 • Capaciteit van bestaande elektra-net
 • Planning
 • Teruglevering van zonnepanelen
 • Verdeling van groot-eigenaars zoals woning coorporaties