Data bron omschrijving

De gebruikte data komt uit verscheidene bronnen en wij combineren het tot een mooi samenhangend geheel waarmee u kunt werken. Bij alle bronnen staat een waarschuwing / disclaimer over het bestaan van fouten:

Disclaimer Bij Gebruik van deze internetsite

De databestanden die via deze internetsite aangeboden worden zijn bedoeld voor gebruik in open data toepassingen en bevatten geen enkele interpretatie. De informatie kan niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De open data op de commondatafactory.nl zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kan geen enkele garantie gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de open data.

De gebruikte bronnen:

Gecombineerde data.

De BAG en kleinverbruik gegevens zijn gecombineerd om voor een of meer postcode 6 gebieden een indicatie van het verbruik per m2 en m3 volume gebouw. Het is een indicatie zoals een energie label over een aantal panden samen. In de BAG, de kleinverbruik gegevens en pandhoogte zitten en kunnen fouten zitten die elkaar versterken. De gegevens geven een goed beeld maar kunnen wel degelijk afwijken van de realiteit.

Interpretatie valkuilen.

Gebouw combinaties die bij elkaar genomen zijn in een postcode 6 gebied zouden totaal niet handig zijn voor gelijk tijdige aanpak of interpretatie van gegevens. Ze kunnen geografisch ver van elkaar liggen of van totaal andere tijden en insolatie graden zijn. De viewers proberen inzicht te geven welke gegevens en gebouwen met elkaar gecombineerd zijn.

Het kan voorkomen dat in een postcode 6 gebied maar weinig gas aansluitingen zitten. Een nagenoeg all-electric wijk kan door een paar niet zuinige gas aansluitingen toch heel hoog op de kaart komen voor het gasverbruik. Kijk dus ook naar de aanwezige aansluitingen.

Opmerkingen

Oude postcode 6 gebieden zijn vaak erg versnipperd en klein terwijl in nieuwbouw wijken postcode gebieden doorgaans erg groot zijn. We hopen in de toekomst dat er een andere indeling wordt gebruik dan postcode 6 en zijn daarover in gesprek.

Kwaliteit van de data

Ter verduidelijking hebben we per attribuut beschreven waar het vandaan wordt gehaald. Daarnaast hebben we per attribuut vermeld hoeveel data er gemist wordt, indien er data gemist wordt.

Hieronder staan een aantal attributen waarop u moet letten qua datakwaliteit:

Dataset Kolomnaam Opmerking
BAG roof_flat In ontwikkeling, precisie = 80%
Energy roof_flat In ontwikkeling, precisie = 80%
Energy elabel_definitief 62% van de gebouwen heeft geen definitief energielabel gemeten
Energy elabel_voorlopig 11% van de gebouwen heeft geen voorlopig energielabel
Energy gasm3_per_m3 24,23% data mist
CBS koopwoningen_percentage 21.41% data mist
CBS woningcorporatie_woningen_percentage 21.41% data mist
CBS bouwjaar_percentage_voor2000 21.27% data mist
CBS bedrijven_per_buurt 29.93% data mist
CBS personenautos_per_huishouden 20.81% data mist
CBS gasverbruik_per_huis_gemiddeld 19.10% data mist
CBS elektriciteitsverbruik_per_huis_gemiddeld 100.00% data mist
CBS adressen_per_km2 37.99% data mist
CBS lagerinkomen_percentage_huishouden 37.99% data mist
CBS hogerinkomen_percentage_huishouden 86.35% data mist
CBS inkomen_gemiddeld_per_inwoner 86.72% data mist
CBS gasverbruik_relatief_aan_inkomen 86.37% data mist
CBS elekverbruik_relatief_aan_inkomen 20.86% data mist
CBS arbeidsongeschiktheid_percentage 100.00% data mist