Opbouw van de Kaart

Uitleg Energie Kaart data-lagen.

De kaarten worden gemaakt met behulp van zogenaamde vector-tiles. Een relatief nieuwe kaart techniek die toestaat om veel data op een kaart te tonen en deze snel en flexibel een "kaartstijl" kunt geven effectief de gewenste en wisselende data kan laaten zien.

Als basis ondergrond gebruiken we Openstreetmap (OSM) kaart. Actueel genoeg voor onze use-case en makkelijk te gebruiken. In de OSM staan veel extra gegevens over bedrijvigheid en voetpaden winkels, openbaarvervoer die vaak in andere kaart registraties missen. OSM is dus de basis.

De kleuren die gebouwen krijgen als er op verschillende kaartlagen wordt geselecteerd is een zelfgemaakte kaartlaag. De basis van deze gewbouwen kaartlaag is de BAG. (Basis registratrie Adressen en Gebouwen). Toegevoegd aan de gebouwen is de BAG3D dataset gemaakt door de TU delft die volume en hoogte gegevens toevoegd aan gewbouwen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van laser data metingen. Met vliegtuig of laser. Deze data lijkt wat ouder vaak staan de nieuwste gebouwen er nog niet in.

Bij het inladen van de gebouwen data is de basis laag die de geometrie bevat om kaarten te maken aan deze gebouwen kaartlaag worden de overige gegevens gekoppeld.

  • Kleinverbuik energie data op postcode-6.

  • Gasaansluitingen (EAN-codes). uit het eancodeboek.nl

  • Samengevoegde data Volume gecombineerd met het verbruik. Door bag3d data te combineren met het energie verbruik

  • Gasverbruik per m2 en m3

  • Energielabels Klasses van rvo.nl

  • Woonfuncties uit de BAG.

  • Gebouwen met vermoedelijk kookgas , wel een gasaansluiting / laagverbruik)

Het koppelen van de gegevens is bijzonder lastig veel datasets werken met postcodes of adressen die niet altijd eenvoudig aan de betrokken gebouwen gekoppeld kan worden.

We proberen de verschillende bronnen actueel te houden maar door de wisselende data structuren en wisselende vernieuwings grenzen is dit erg tijdrovend en onvoorspelbaar.

De komende update (Q1 2022) bevat een grote vernieuwing van de BAG / BAG3D met veel meer details. Energie verbuik van 2021. EAN-codes 2021-10 en waarschijnlijk nieuwe samengestelde gegevens. En een update van de OSM kaartlagen.

De meeste andere kaartlagen kunnen we vaak redelijk eenvoudig direct de data doorleveren.

Naast een dataset per pand. Wordt ook een dataset per Verblijfsobject / Woonruimte gemaakt deze dataset bevast gegevens per ruimte. Een flat is 1 gebouw met heel veel verblijfsobjecten deze verblijfsobjecten kunnen door middel van dataselectie geanalyseerd en gedownload worden.

(Q1 2022)