Opbouw van de Kaart

Broncode en Docker images

Alle broncode van services en applicatie(s) zijn te vinden op gitlab.

Uitleg kaart en data lagen

1) Basis is Open Streetmap

De kaarten worden gemaakt met behulp van zogenaamde vector-tiles. Een relatief nieuwe kaart-techniek die toestaat om veel data flexibel een "kaartstijl" te geven en data op kaart speciaal naar toepassing te veranderen.

Als basis ondergrond gebruiken we Openstreetmap (OSM) kaart. In de OSM staan veel extra gegevens over bedrijvigheid en voetpaden winkels, openbaarvervoer die vaak in andere kaart registraties missen. OSM is dus de basis.

2) BAG + Combinatie van gegevens.

De kleuren die gebouwen krijgen als er op verschillende kaartlagen wordt geselecteerd is een zelfgemaakte kaartlaag. De basis van deze gewbouwen kaartlaag is de BAG. (Basis registratrie Adressen en Gebouwen). Toegevoegd aan de gebouwen is de BAG3D dataset gemaakt door de TU delft die volume en hoogte gegevens toevoegd aan gewbouwen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van laser data metingen. Met vliegtuig of laser.

  • BAG
  • BAG3D
  • CBS
  • RVO
  • Kleinverbruiksgegevens
  • KVK

Van deze Bronnen combineren we met panden en geo - objecten om een effectieve kaart te maken geschikt voor uitvoeren van taken. Het effectief en correct combineren is het werk van de Common Data Factory.

Data lagen in DEGO / DOOK

Verzamelingen van de verschillende zelfgemaakte kaartlagen speciaal in overleg met VNG en gemeenten samengesteld.

Buurten, wijken en gemeenten

Als basis voor de administratieve grenzen wordt gebruik gemaakt van de CBS indeling. Zie wijk en buurtkaart .

Het jaartal van de gepubliceerde data van het CBS zal sterk verschillen per attribuut die wordt getoont. Omdat CBS cijfers vaak later aanleverd kunnen attributen beschikbaar zijn uit verschillende jaren. Let goed op bij elke laag uit welk jaar de data komt.

De data wordt bij ons getoont op de grenzen van het jaar waarvan de data is.

API

Een API is een Application Programming Interface. De toegangs poorten voor de viewers en andere data gebruikers. Een API gebruiken is handig. De API voorziening is verantwoordelijk voor het up-to-date aanbieden van de data. API zijn er in vele soorten en maten. We zullen op termijn zoveel mogelijk datasets aanbieden als API en als ruwe data.

U kunt hier de data beschrijving van de API's vinden die wij ontsluiten en aanbieden. API's met gevoelige data komen alleen via NLX beschikbaar.

Wat wij aanbieden:

  • verschillende WFS services
  • REST API's voor dataselecties
  • Onze vector-tiles

CSV downloads

Naast de data lagen op de kaart, zijn er ook verschillende downloads en API's te vinden in onze applicaties. csv

Update cyclus

Het koppelen van de gegevens is bijzonder lastig veel datasets werken met postcodes of adressen die niet altijd eenvoudig aan de betrokken gebouwen gekoppeld kan worden.

We proberen de verschillende bronnen actueel te houden maar door de wisselende data structuren en wisselende vernieuwingscycli

In de toekomst gaan wij ons focussen op het automatiseren van de updates. Waardoor er steeds meer en vaker up-to-date data beschikbaar zal zijn!