Wijkpaspoort download beschrijving

attribuut beschrijving BRON Voorbeeld
admin
regio
code
naam
StatusVanBewoning
Perioden
RegioS
TotaleWoningvoorraad_1 CBS
Koopwoningen_2 CBS
TotaalHuurwoningen_3 CBS
EigendomWoningcorporatie_4 CBS
EigendomOverigeVerhuurders_5 CBS
EigendomOnbekend_6 CBS
totaal Totale woningvoorraad Berekend CBS
Koopwoningen_2_perc CBS
TotaalHuurwoningen_3_perc CBS
EigendomWoningcorporatie_4_perc CBS
EigendomOnbekend_6_perc CBS
gasAppartement Gemiddeld aardgasverbruik appartementen CBS
elekAppartement Gemiddeld elektra verbruik appartementen CBS
gasTussenwoning Gemiddeld aardgasverbruik CBS
elekTussenwoning Gemiddeld elektra verbruik CBS
gasHoekwoning Gemiddeld aardgasverbruik CBS
elekHoekwoning Gemiddeld elektra verbruik CBS
gas_2-onder-1-kapwoning Gemiddeld aardgasverbruik CBS
elek_2-onder-1-kapwoning Gemiddeld elektra verbruik CBS
gasVrijstaandeWoning Gemiddeld aardgasverbruik CBS
elekVrijstaandeWoning Gemiddeld elektra verbruik CBS
gasEigenWoning Gemiddeld aardgasverbruik CBS
elekEigenWoning Gemiddeld elektra verbruik CBS
gasHuurwoning Gemiddeld aardgasverbruik CBS
elekHuurwoning Gemiddeld elektra verbruik CBS
Woningkenmerken Zie https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/81528NED/Woningkenmerken CBS
GemiddeldAardgasverbruik_1 Gemiddeld aardgasverbruik totaal CBS
GemiddeldElektriciteitsverbruik_2 Gemiddeld elektra verbruik totaal CBS
Stadsverwarming_3 Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming CBS
Appartement
Flatwoning (overig)
Galerijwoning
Logieswoning
Maisonnette
Portiekwoning
Rijwoning hoek
Rijwoning tussen
Twee-onder-een-kap / rijwoning hoek
Twee-onder-één-kap
Vrijstaande woning
Woonboot nieuwe ligplaats
Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte
Woonwagen
bijeenkomstfunctie Gebruiksfuncties uit BAG objecten BAG
celfunctie Gebruiksfuncties uit BAG objecten BAG
gezondheidszorgfunctie Gebruiksfuncties uit BAG objecten BAG
industriefunctie Gebruiksfuncties uit BAG objecten BAG
kantoorfunctie Gebruiksfuncties uit BAG objecten BAG
logiesfunctie Gebruiksfuncties uit BAG objecten BAG
onderwijsfunctie Gebruiksfuncties uit BAG objecten BAG
overige gebruiksfunctie Gebruiksfuncties uit BAG objecten BAG
sportfunctie Gebruiksfuncties uit BAG objecten BAG
winkelfunctie Gebruiksfuncties uit BAG objecten BAG
woonfunctie Gebruiksfuncties uit BAG objecten BAG
Individuele cv
Blokverwarming
Stadsverwarming met hoog gasverbruik
Stadsverwarming met laag gasverbruik
Stadsverwarming zonder gasverbruik
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik
Type installaties onbekend
Woningvoorraad_34 Het totale aantal woningen op 1 januari van het desbetreffende jaar CBS
GemiddeldeWoningwaarde_35 De gemiddelde waarde onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde) CBS
Koopwoningen_40 CBS
BouwjaarVoor2000_45 CBS
BouwjaarVanaf2000_46 CBS
GemiddeldElektriciteitsverbruikTotaal_47 Het gemiddeld elektriciteitsverbruik voor alle woningtypen samen CBS
PercentageWoningenMetStadsverwarming_63 CBS
GemiddeldAardgasverbruikTotaal_55 CBS
Appartement_48 CBS
Tussenwoning_49 CBS
Hoekwoning_50 CBS
TweeOnderEenKapWoning_51 CBS
VrijstaandeWoning_52 CBS
Appartement_56 CBS
Tussenwoning_57 CBS
Hoekwoning_58 CBS
TweeOnderEenKapWoning_59 CBS
VrijstaandeWoning_60 CBS
HuurwoningenTotaal_41 CBS
InBezitWoningcorporatie_42 CBS
InBezitOverigeVerhuurders_43 CBS
EigendomOnbekend_44 CBS
AantalInwoners_5 CBS
k_0Tot15Jaar_8 CBS
k_15Tot25Jaar_9 CBS
k_25Tot45Jaar_10 CBS
k_45Tot65Jaar_11 CBS
k_65JaarOfOuder_12 CBS
HuishoudensTotaal_28 CBS
Eenpersoonshuishoudens_29 CBS
HuishoudensZonderKinderen_30 CBS
HuishoudensMetKinderen_31 CBS
GemiddeldeHuishoudensgrootte_32 CBS
WijkenEnBuurten CBS
GemiddeldInkomenPerInwoner_69 CBS
k_40HuishoudensMetLaagsteInkomen_73 CBS
k_20HuishoudensMetHoogsteInkomen_74 CBS
Cooperatie_1945 Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Cooperatie_1946 t/m 1964 Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Cooperatie_1965 t/m 1974 Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Cooperatie_1975 t/m 1991 Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Cooperatie_1992 t/m 2005 Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Cooperatie_2006 en later Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Particulier_1945 Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Particulier_1946 t/m 1964 Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Particulier_1965 t/m 1974 Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Particulier_1975 t/m 1991 Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Particulier_1992 t/m 2005 Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Particulier_2006 en later Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Cooperatie_Appartement Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Cooperatie_Hoekwoning Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Cooperatie_Tussenwoning Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Cooperatie_Twee-onder-één-kap Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Particulier_Appartement Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Particulier_Hoekwoning Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Particulier_Tussenwoning Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Particulier_Twee-onder-één-kap Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
Particulier_Vrijstaande woning Aantal woningen Kadaster, verdeling Woningvoorraad
A EnergieKlasse volgens RVO RVO
A+ EnergieKlasse volgens RVO RVO
A++ EnergieKlasse volgens RVO RVO
A+++ EnergieKlasse volgens RVO RVO
A++++ EnergieKlasse volgens RVO RVO
B EnergieKlasse volgens RVO RVO
C EnergieKlasse volgens RVO RVO
D EnergieKlasse volgens RVO RVO
E EnergieKlasse volgens RVO RVO
F EnergieKlasse volgens RVO RVO
G EnergieKlasse volgens RVO RVO